Tłumaczenia ustne

Oferta naszego biura obejmuje tłumaczenia ustne konsekutywne, symultaniczne oraz szeptane. Zapewniamy obsługę konferencji, spotkań biznesowych i wszelkiego rodzaju oficjalnych spotkań, jak również szkoleń oraz innych eventów.

Zachęcamy do przesyłania zapytań o tłumaczenia ustne w możliwie najwcześniejszym terminie. Grafiki niektórych naszych tłumaczy są zapełnione na kilka tygodni do przodu.

Aby uzyskać bezpłatną wycenę lub zamówić usługę tłumaczenia ustnego, należy przesłać zapytanie emailem na adres info@victoria.com.pl lub faksem na numer 022 207 29 07. Zachęcamy także do kontaktowania się z nami pod numerem telefonu 665 000 011.

Prosimy o zapytanie zawierające następujące informacje:

  • typ tłumaczenia (uwierzytelnione, zwykłe, konsekutywne, symultaniczne, szeptane, wyjazdowe),
  • para lub pary językowe,
  • data i czas trwania (w godzinach),
  • miejsce (miejscowość, kraj),
  • zakres tematyczny tłumaczenia.

Wszystkie tłumaczenia ustne wyceniane są indywidualnie. Podczas wyceny brane są pod uwagę różne czynniki, w tym ilość godzin, para językowa, typ tłumaczenia.

Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez odesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zamówienia.

Za wykonane usługi wystawiamy przelewową fakturę VAT.

 

 

LISTA MIAST OBJĘTYCH OFERTĄ BIURA TŁUMACZEŃ ALPHA W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ USTNYCH

 

Tłumaczenia konsekutywne

Ten typ tłumaczeń jest najczęściej stosowany podczas rozmów handlowych, konferencji prasowych, szkoleń. Przekład ustny następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej. Wykonujemy tłumaczenia konsekutywne na terenie całego kraju.


Tłumaczenia symultaniczne

Ten typ tłumaczeń jest najczęściej stosowany podczas konferencji międzynarodowych, kongresów - spotkań, w których bierze udział duża liczba uczestników.  Przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej. Wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. W kabinie znajduje się zwykle dwójka tłumaczy. Podstawową jednostką rozliczeniową jest blok trwający cztery godziny.

 

Tłumaczenia szeptane

Ten rodzaj tłumaczenia stosuje się podczas  prezentacji, szkoleń oraz innych spotkań w wąskim gronie oraz gdy jedna z osób uczestniczących w spotkaniu posługuje się innym językiem niż pozostali. Tłumaczenie szeptane polega na tym, że tłumacz na bieżąco przekłada jednemu lub kilku słuchaczom treść wypowiedzi w języku docelowym. Ten rodzaj tłumaczenia nie powoduje zagłuszania osoby przemawiającej.


ALPHA - biuro tłumaczeń Warszawa oferujące tłumaczenia przysięgłe.

Informacje na temat tłumaczeń uwierzytelnionych ("przysięgłych") można uzyskać pod numerem telefonu
784 122 555
.
Drogą e-mailową informacji udzielamy pod adresem info@victoria.com.pl.


Tagi: biuro tłumaczeń Warszawa, tłumaczenia przysięgłe Warszawa, tłumaczenia Warszawa